ONU 07/2024 – Nabavka usluge – održavanje digitalne telefonske centrale Ericsson\md 110d sa rezervni delovima