OND 12/2023 – Odluka o izboru najpovoljnije ponude i dodeli ugovora