Odluka UO i Plan javnih nabavki ZC Valjevo za 2023. godinu na koje se ZJN ne odnosi