Odluka o usvajanju i dopuna 4 Plana javnih nabavki