Odluka o usvajanju finansijskog plana za 2024. godinu