Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju Opšte bolnice Valjevo – završni račun za 2020. godinu