Nalog v.d. direktora o ukidanju zabrane poseta hospitalizovanim pacijentima…